Wat je doet en wat je krijgt

20% planning voor personeel maken
20% personeel begeleiden
10% interne overleggen
20% praktische zaken regelen
30% technische problemen oplossen

Als vrijwilligerscoördinator bij bibliotheek de Plataan ben je verantwoordelijk voor de begeleiding van de vrijwilligers. De Plataan heeft enorm veel vrijwilligers die ondersteunen bij de uitvoering van de activiteiten van de bibliotheek. Deze enthousiaste mensen moeten allemaal op een goede manier worden begeleid en ondersteund, en ingezet worden op hun kracht. Dat wil zeggen dat zij moeten kunnen werken aan het project dat goed bij hun kwaliteiten past. Is iemand goed in taal, dan kan diegene bijvoorbeeld taalmaatje worden of helpen in één van de taalcafés van de Plataan. Iemand die goed zijn weg weet in de digitale wereld kan ouderen helpen met het aanvragen van een DigiD of helpen bij het installeren van hun device.

 
Om dit in goede banen te leiden, heb je niet alleen veel contact met de vrijwilligers zelf, maar ook met de verschillende afdelingen waar de vrijwilligers aan het werk gaan, zoals de afdeling Jeugd en Educatie of Basisvaardigheden. Je communiceert veel en moet goed kunnen luisteren. Daarnaast ben je goed in het verbinden van mensen.

Studies die je hiervoor kunt volgen

MBO Human Resource Management
HBO Facility Management

Wat je doet en wat je krijgt

20% planning voor personeel maken
20% personeel begeleiden
10% interne overleggen
20% praktische zaken regelen
30% technische problemen oplossen

Menu