Wat je doet en wat je krijgt

65% beleid bepalen en bespreken; 30% uitvoeren deelprojecten vrijwilligersbeleid; 5% intern overleg 

Beroepskenmerken

Verbeteraar Zelfstandig Verbanden leggen Communiceren/ luisteren Vakoverschrijdend Bemiddelaar Vrij/flexibel Buiten de kaders
Als vrijwilligersbegeleider stuur je de vrijwilligers aan die zich voor SWO inzetten. Wanneer een vrijwilliger zich aanmeldt, ga jij met hem of haar in gesprek. Hierbij kijk je vooral naar wat iemand goed kan en naar wat zijn of haar interesses zijn. Dit koppel je aan een taak binnen SWO die hier goed bij past. Is iemand bijvoorbeeld handig met computers? Dan zet je diegene in bij de computercursus. Is iemand heel sociaal en houdt hij of zij wel van het maken van een praatje? Dan koppel je diegene aan de bingo-activiteit. Je uitgangspunt is altijd om ervoor te zorgen dat de vrijwilliger zich gehoord voelt en op zijn of haar plek is binnen SWO.

 
Gedurende de tijd dat een vrijwilliger zich inzet voor SWO, ben jij het aanspreekpunt. Hebben vrijwilligers vragen? Dan ben jij de eerste bij wie ze aankloppen. Ook houd je veel contact met de vrijwilligers om in de gaten te houden hoe het met een ze gaat.

Beroepskenmerken

Verbeteraar Zelfstandig Verbanden leggen Communiceren/ luisteren Vakoverschrijdend Bemiddelaar Vrij/flexibel Buiten de kaders

Wat je doet en wat je krijgt

65% beleid bepalen en bespreken; 30% uitvoeren deelprojecten vrijwilligersbeleid; 5% intern overleg 

Menu