Wat je doet en wat je krijgt

30% netwerken externe partijen
30% plannen/bedenken activiteiten
20% uitvoeren activiteiten
20% communicatie

Bibliotheek de Plataan doet veel meer dan alleen het uitlenen van boeken. Het is ook een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en zichzelf kunnen ontwikkelen. De Plataan ondersteunt daarin door mensen een steuntje in de rug te geven. Denk bijvoorbeeld aan het leren omgaan met een computer, leren omgaan met geld en of het oefenen met de Nederlandse taal. Als coördinator basisvaardigheden heb jij hier een belangrijke rol in. Als de Plataan bijvoorbeeld extra taalhulp wil bieden, onderzoek jij hoe de bibliotheek dit het beste kan aanpakken. Hiervoor ga je in gesprek met collega’s, bezoekers van de bibliotheek en verschillende partners. Wat is er nodig? Wat doet de Plataan al en wat kan het beter? Jij zorgt ervoor dat er een passende oplossing komt, zodat mensen die extra taalhulp straks ook echt kunnen krijgen.

 
Als coördinator basisvaardigheden vind je het leuk om aan de hand van onderzoek tot een tof resultaat te komen. Je houdt ervan om dingen uit te spitten, te brainstormen en contact te leggen met mensen. Je denkt in oplossingen. Jij ziet kansen waar anderen ze niet zouden overwegen!

Studies die je hiervoor kunt volgen

MBO Projectmanagement
HBO Social Work

Wat je doet en wat je krijgt

30% netwerken externe partijen
30% plannen/bedenken activiteiten
20% uitvoeren activiteiten
20% communicatie

Menu