Wat je doet en wat je krijgt

45% plannen en organiseren
30% overleg
25% activiteiten uitvoeren

De bibliotheek heeft een belangrijke maatschappelijke functie. Daarom zorg jij er als community manager voor dat de activiteiten en dienstverlening in de bibliotheek goed aansluiten op wat er speelt in de maatschappij. Je onderzoekt wat er leeft onder mensen, en zorgt ervoor dat belangrijke maatschappelijke thema's aandacht krijgen in de programmering. Denk daarbij onder andere aan een informatiepunt over digitale vaardigheden, spreekuren over scheiden of aandacht voor laaggeletterdheid.

Om erachter te komen wat er speelt, ben je veel in gesprek met bezoekers en organisaties uit de stad. Je bouwt contact op, verbindt partijen aan elkaar, wisselt ervaringen uit en denkt na over hoe de programmering nog beter aan kan sluiten op de behoeftes. Als community manager zorg je ervoor dat de bibliotheek een plek wordt voor iedereen.

Je leest het al; als community manager moet je gemakkelijk mensen kunnen aanspreken en een praatje kunnen maken. Ook moet je goed kunnen luisteren naar wat er gezegd wordt, om eruit te halen wat de behoeftes zijn van mensen en te kijken hoe de bibliotheek hierop kan inspelen!

Studies die je hiervoor kunt volgen

MBO Social Work
HBO Culturele en Maatschappelijke Vorming

Wat je doet en wat je krijgt

45% plannen en organiseren
30% overleg
25% activiteiten uitvoeren

Menu