Wat je doet en wat je krijgt

30% overleg met collega’s en externe organisaties
10% werkbezoek buiten de deur
10% bijeenkomsten organiseren
15% schrijven van beleidsdocumenten, adviezen en besluitvormingsvoorstellen
25% dagelijkse vraagstukken behandelen 10% persoonlijke ontwikkeling

Als de gemeente Nissewaard besluit dat er meer aandacht nodig is voor een bepaald maatschappelijk thema, zoals armoede of burgerparticipatie, wordt er een plan van aanpak voor gemaakt. Dit heet beleid. Als beleidsadviseur ontwikkel je dit plan van aanpak. Je doet onderzoek, bepaalt welke knelpunten opgelost moeten worden en bedenkt de juiste kaders die nodig zijn. Als er bijvoorbeeld nog een groot aantal mensen in de gemeente moeite heeft met lezen en schrijven, onderzoek je als beleidsadviseur eerst de grootte van het probleem: hoeveel mensen hebben moeite met taal, waar is dit probleem het grootst? Vervolgens bedenk je hoe je dit gaat oplossen, wat heb je hiervoor nodig? Om tot je advies te komen, heb je veel gesprekken met inwoners en verschillende partijen. Iedereen die iets met het thema te maken heeft moet zijn of haar zegje kunnen doen.

 
Als beleidsadviseur moet je goed kunnen luisteren en informatie tot je kunnen nemen. Je kunt goed beargumenteren waarom je tot een bepaald beleid bent gekomen en kan mensen hierin meenemen. Verder ben je realistisch; je denkt na over hoe haalbaar je oplossing is binnen de kaders waarin je werkt. Dit vergt een kritische blik.

Studies die je hiervoor kunt volgen

MBO Sport en Bewegen
HBO Social Work
MBO/HBO Marketing Communicatie
MBO Vrijetijdsmanagement
HBO Projectmanagement

Wat je doet en wat je krijgt

30% overleg met collega’s en externe organisaties
10% werkbezoek buiten de deur
10% bijeenkomsten organiseren
15% schrijven van beleidsdocumenten, adviezen en besluitvormingsvoorstellen
25% dagelijkse vraagstukken behandelen 10% persoonlijke ontwikkeling

Menu